Generalforsamling 6.marts 2018

Fremmødte ca 15 personer

1.

Ordstyrer: Lene Brun Larsen

2.

Referant: Niels Søgaard

3. 

beretning:

Ved Orla Hansen ( bilag forefindes)

Godkendt uden spørgsmål.

4.

Regnskab

Ved kasserer Flemming Nielsen ( bilag forefindes) Godkendt.

5.

kontigent: Uændret kr. 100.00

6.

Indkomne forslag:

Der er stillet forslag om, at annoncering af generalforsamling iflg. § 7 således at generalforsamlingen skal indkaldes med 3 ugers varsel med skritlig meddelelse i Østvendsyssel folkeblad skal udelades.

7. Valg af bestyrelse.

Flemming Nielsen genvalgt

Grethe Hostrup genvalgt

Else Hanghøj nyvalgt

Orla Hansen fortsætter

Niels Søgaard fortsætter

Finn Jensen udgår.

1. suppl. Birgit Meier ( ikke betalt kontigent)

2. suppl. Jens Larsen

Revisorer: Henning Christensen, Peter Larsen

Således lykkedes det ikke at blive 7 medlemmer i bestyrelsen som ønsket, måske næste gang.

evt; Forslag til hvad bestyrelsen skal arbejde med:

Frilufts gudstjeneste, musik, foredrag, renovere anlæg.

Tak for god ro og orden

sekretær Niels Søgaard