Generalforsamling 2019

Fremmødte : 10 personer.

1. Ordstyrer: Lene Bruun Larsen

2. Referent: Niels Søgaard.

3. Formandens beretning v. Orla Hansen. Godkendt uden spørgsmål. Bilag vedlagt.

4. Regnskab: Ved Flemming Nielsen. Regnskabet godkendt. Bilag vedlagt.

162 medlemmer - lille tilbagegang. Tilskud fra kommunen på 4000 kr. falder bort.

Borgerpuljen forventes at give kr. 11000.

5. Kontigent Uændret kr. 100 pr. voksen.

6. Indkomne forslag: Ingen

7. Valg af bestyrelse: Flemming Nielsen fortsætter

Grethe Hostrup fortsætter,

Else Hanghøj fortsætter.

Orla Hansen, genvalg

Martin Jørgensen, nyvalg.

Niels Søgaard udtræder.

1. supp: Jens Larsen

2. supp. Niels Søgaard

Revisorer: Henning Christensen, genvalg.

                Peter Larsen genvalg

revisor supp. Christian Huss, nyvalg.

Således lykkedes det ikke, at blive 7 medlemmer i bestyrelsen som ønsket.

Evt:

Skal nye medlemmer have bogen.? Skal de have den sidste historie? Skal tilflyttere have det første års kontigent gratis?

Fælles blad for petanque, Sif, dilletant og Borgerforening?

Tove Hanghøj, red liv.