SEPTEMBER 

 

Kortaften tirsdag den 25. september kl. 19.00

Danseaften den 28. september kl. 19.00

Oktober:

Spis sammen mm. den 12. oktober kl. 18.00

Danseaften fredag den 26. kl. 19.00

Kortaften tirsdag den 30. oktober kl. 19.00

November:

Torsdag den 8. november kl. 19.30 FOREDRAG

Fredag den 23. november kl.19.00 Danseaften

Lørdag den 24. november kl. 18.00 Julefrokost

Tirsdag den 27. november kl. 19.00 kortaften

Fredag den 30. november kl. 10 til 17: Julestue

December

Lørdag den 1. december kl. 10 til 17: Julestue

Søndag den 2. december kl. 10 til 17: Julestue

Fredag den 28. december kl. 16 til 20: Juletræ