Kortaften tirsdag den 25. februar kl. 19.00

Danseaften fredag den 28.februar kl. 19.00

Generalforsamling med spisning tirsdag den 17. 3 kl. 18.00

Danseaften fredag den 27. marts kl. 19.00

Kortaften tirsdag den 31. marts kl. 19.00