DET SKER: 

Fuchiaklubben 19. september

kortaften 24. september kl. 19.00

Danseaften fredag den 27. september kl. 19 til 23.

Pris incl. kaffe og brød.kr. 60.00 Alle er velkomne

Foredrag torsdag den 10. oktober kl. 19.30.

"Amerikabilleder" ved Bjarne Thorndal, pris incl. kaffe og brød

kr. 75.00, alle er velkomne.

Fuchiaklubben mandag den 21 oktober

 

Danseaften fredag den 25. oktober kl. 19 til 23.

pris incl. kaffe og brød kr. 60.00. Alle er velkomne.

kortaften 29. oktober kl. 19.00

Julestue 15-16-17 november kl. 12 til 17.

Julestue 22-23-24. november kl. 12 til 17.

 

Danseaften fredag den 29. november kl. 19 til 23.

pris incl. kaffe og brød. Alle er velkomne

Julefrokost lørdag den 30 november kl. 18.00

Juletræ den 29. december kl. 16 til 20.